زمین با کاربری مسکونی در هشتگردقزوین/البرز

قیمت:7,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1040متر مربع نام منطقه/خیابان:هشتگرد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ