آپارتمان فروشی در الهیهخراسان رضوی/مشهد

قیمت:2,350,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:300متر مربع نام منطقه/خیابان:الهیه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ