زمین فروشی کشاورزیمازندران/سیمرغ

قیمت:300,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۸۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده جویبار نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ