اپارتمانتهران/تهران

قیمت:4,760,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۴۰متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرک صدرا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر