285 متر خانه مسکونی دو نبشمازندران/قائم‌شهر

قیمت:2,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:285متر مربع نام منطقه/خیابان:مازندران نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ