ویلایی در بهترین نقطه شهر بیرجندخراسان جنوبی/بیرجند

قیمت:13,666,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:200متر مربع نام منطقه/خیابان:غفاری ، ابوریحان بیرونی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ