زمین‌مسکونی‌شهریار‌باغستان‌اندیشه‌تهرانسرتهران/شهریار

قیمت:30,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:باغستان - بلوار ولیعصر(عج) نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ