زمین محصور بر جاده اصلیکرمانشاه/گیلانغرب

قیمت:25,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۶۵۴متر مربع نام منطقه/خیابان:رودسر نوع کاربری:خدماتی نوع سند:تک برگ