گاراژگیلان/رشت

قیمت:20,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:٢٣٠٠متر مربع نام منطقه/خیابان:جانبازان نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ