فروش باغ جنگلی در فریم کیاسرمازندران/ساری

قیمت:7,350,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:21000متر مربع نام منطقه/خیابان:کیاسر فریم نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ