1000مترباغگلستان/گرگان

قیمت:600,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای جنگلی سعدآباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ