فروش بی واسطه زمین سهیلیه لشگرآبادقزوین/البرز

قیمت:2,600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:400متر مربع نام منطقه/خیابان:05 نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ