زمین سه بر ،بر اصلی ۳۲تهران/تهران

قیمت:11,900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:544متر مربع نام منطقه/خیابان:یافت آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ