فروش آپارتمان87متر شهر زیباتهران/تهران

قیمت:2,950,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:شهر زیبا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ