فیلتر براساس خراسان رضوی

  • قیمت:1,100,000,000تومان

    مغازه

    خراسان رضوی/مشهد
    جزئیات آگهی
    متراژ زمین:۱۸متر مربع نام منطقه/خیابان:کوه سنگی نوع کاربری:تجاری نوع ملک:مغازه