زمین در نکامازندران/نکا

قیمت:1,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:750متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای رمدانخیل شهر نکا نوع کاربری:زراعی نوع سند:سایر