فیلتر براساس کرمان

  • قیمت:3,000,000,000تومان

    باغ پسته

    کرمان/رفسنجان
    جزئیات آگهی
    متراژ زمین:۹۶۰متر مربع نام منطقه/خیابان:مهدی آباد نوع کاربری:زراعی نوع ملک:باغ