فیلتر براساس خراسان شمالی

  • قیمت:1,000,000,000تومان

    زمین کشاورزی

    خراسان شمالی/بجنورد
    جزئیات آگهی
    متراژ زمین:1300متر مربع نام منطقه/خیابان:بش قارداش نوع کاربری:کشاورزی نوع ملک:زمین