فیلتر براساس زنجان

  • قیمت:35,000,000,000تومان

    باغ در زنجان

    زنجان/زنجان
    جزئیات آگهی
    متراژ زمین:۷۰۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده تهران نوع کاربری:کشاورزی نوع ملک:خانه باغ