فیلتر براساس سمنان

  • قیمت:300,000,000تومان

    زمین

    سمنان/شاهرود
    جزئیات آگهی
    متراژ زمین:30000متر مربع نام منطقه/خیابان:روستا ابر نوع کاربری:زراعی نوع ملک:زمین