باغ میوه و گلخانه ساریمازندران/ساری

قیمت:2,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:500متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای خوشاب نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ