فروش باغ ویلا شیرازفارس/شیراز

قیمت:1,111,111,111تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:ارژن نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ